Lilliehöök International Magazines AB

Lime

Viola

Viola är trädgårdsvärlden. Viola kommer som ledande branschtidning att fortsätta att utvecklas som den gröna sektorns affärsmagasin. Med ny ägare, men fortfarande fast förankrad i den svenska trädgårdsnäringen.
Viola har en 122 år lång relation med svenska trädgårdsföretagare och vi kommer att utveckla tidningen så att den ännu mer speglar en bransch präglad av entreprenörskap, utveckling på marknaden och företagande.

Forskning och utveckling

Forskning, utveckling och innovation inom trädgård har ökat under de senaste åren. Programmet Tillväxt trädgård och satsningen på Sverige som Europas matland är exempel på detta. Därför kommer vi att öka bevakningen av det som händer inom forskningen, både i och utom landet, alltid med trädgårdsföretagarnas nytta i fokus.
Viola kommer även i fortsättningen att vara en viktig kanal för GRO att komma i kontakt med sina medlemmar och övriga verksamma. Tejarps Förlag och GRO har därför ett redaktionellt samarbete.

Månadsmagasin

Med ny layout och det nya redaktionella programmet kommer Violas läsvärde att öka. Med utgivning elva gånger om året, varav ett dubbelnummer, nr 1-2 i februari, har varje utgåva av Viola också en längre liggtid.
Viola är nu en helt prenumererad tidning.

Viola Trädgårdsvärlden – 123 år ung – and still growing…


Ladda ned annonsprislista 2018 (PDF)

Advertising rates 2018 (PDF)


www.viola.seTillbaka >>

Lilliehöök International Magazines AB - Lime
040-40 86 80 | info@lime.nu