Lilliehöök International Magazines AB

Lime

Trä- & Möbelforum

Tidningen Trä- & Möbelforum håller Trä- & Möbelindustriförbundet sina medlemmar à jour med nyheter som gäller branschen, samt förändringar i lagar och regler för dig som företagare.

TMF är möbelindustrins och den träförädlande industrins bransch- och arbetsgivareorganisation. Organisationens uppgift är att stärka företagens konkurrenskraft och verka för medlemsföretagens tillväxt.

Tidningen utkommer med 4 nummer per år och har en upplaga på 5.000 exemplar.

Ladda ned annonsprislista 2018 (PDF)

www.tmf.se


Tillbaka >>

Lilliehöök International Magazines AB - Lime
040-40 86 80 | info@lime.nu