Lilliehöök International Magazines AB

Lime

Tidskriften Landskap

En initierad och kvalificerad facktidning för alla dem som arbetar med att planera, anlägga och
vårda utemiljöer av alla de slag.

Tejarps Förlag som bland annat ger ut Viola Trädgårdsvärlden har en facktidning som
riktar sig till trädgårdsanläggare, landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, trädgårdsdesigners,
parkarbetare och arborister. Tidningen vänder sig alltså till dem som är verksamma inom privat
och offentlig sektor på bland annat anläggningsföretag, kyrkogårdsförvaltningar, kommunala
förvaltningar, fastighetsbolag, golfbanor, entreprenadföretag, konsultföretag m fl.

Tidskriften Landskap vill ge inspiration, förmedla kunskap och lyfta fram förebilder. Vi vill vara ett
forum för dem som arbetar med gröna utemiljöer.

Tidningen kommer ut med 8 nr/år och upplagan ligger på 3.700 exemplar.

I vår tid lever de flesta av oss i av människan formade miljöer. Stress och vardagens krav gör vårt
behov av skönhet, upplevelse och avkoppling allt större och betydelsen av våra utemiljöer ökar.
Skapandet och vårdandet av dessa miljöer är en framtidsbransch, där kreativitet och professionalism
skriver sin signatur i landskapet. Därför satsar vi på tidskriften Landskap!


Ladda ned annonsprislista 2018 (PDF)

Advertising rates 2018 (PDF) 

www.tidskriftenlandskap.se


Tillbaka >>

Lilliehöök International Magazines AB - Lime
040-40 86 80 | info@lime.nu