Lilliehöök International Magazines AB

Lime

Svenska Livsmedel

Utvecklas med Svenska Livsmedel!
Svenska Livsmedel är en oberoende tidning för hela livsmedelsbranschen från jord till bord, från forskning till praktik. Svenska Livsmedel styrs av läsarnas behov. Den har sedan 1998 speglat och varit med och påverkat branschens utveckling.

Svenska Livsmedel riktar sig till marknadsförare, utvecklare, forskare och beslutsfattare inom branschen och berörda myndigheter. Det innebär att tidningen når företagsledare, marknadschefer, säljchefer, utvecklingsansvariga, miljö- och kvalitetschefer i livsmedelskedjan och livsmedelsförpackningsföretag samt koncernledningar i grossistföretagen. Tidningen når också livsmedelsforskare och ledande personer i livsmedelsanknutna myndigheter. Upplagan är 3.500 ex och tidningen utkommer med fyra nummer per år.

Bakom Svenska Livsmedel står två oberoende mediaföretag med djup och bred förankring inom livsmedelsbranschen. Detta borgar för en allsidig och initierad skildring av branschen och dess utveckling.

Marknadsför Er i Svenska Livsmedel, uppmärksamheten kring tidningen är stor.

Ladda ned annonsprislista 2018 (PDF)

www.svenskalivsmedel.se


Tillbaka >>

Lilliehöök International Magazines AB - Lime
040-40 86 80 | info@lime.nu