Lilliehöök International Magazines AB

Lime

Svensk Frötidning

Svensk Frötidning bjuder dig på de bästa artiklarna och bilderna inom oljeväxt-, vallfrö-, och linodling.

Svensk Frötidning blandar "tidlösa" faktaartiklar med aktualiteter, men har även stående inslag som t.ex. marknadsbevakning.

Tidningen utkommer med 6 nummer per år och upplagan är 7.000 ex.

Ladda ned annonsprislista 2018 (PDF)

www.svenskraps.se/frotidning


Tillbaka >>

Lilliehöök International Magazines AB - Lime
040-40 86 80 | info@lime.nu