Lilliehöök International Magazines AB

Lime

Skogsmästaren

Tidningen Skogsmästaren ges ut av Svenska Skogsmästareförbundet fyra gånger per år. Den distribueras till alla skogsmästare och skogsingenjörer, studenter på Skogsmästarskolan, Jälla och Värnamo naturbruksgymnasier. Den distribueras även till ett stort antal skogliga företag, organisationer och andra intressenter.

Tidningen Skogsmästaren belyser frågor och nyheter kring utbildningen på SLU Skogsmästarskolan och förbundets verksamhet. Den innehåller även allmänna skogliga reportage. Medverkande är studenter, medlemmar i förbundet och personal på skolan. Skogsmästarstudenterna erbjuds att skriva i tidningen, vilket ger en möjlighet till träning i skriftlig kommunikation med realistiska förutsättningar.

Kamratföreningen Skogsmästareförbundet grundades år 1919. Vi är ett nätverk för utbildade skogsmästare och studerande vid Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg. Vi vårdar våra traditioner och satsar på framtiden genom att stötta utbildningen. Vårt syfte är också att lyfta fram och marknadsföra skogsmästare på bästa möjliga sätt.

Ladda ned annonsprislista 2018 (PDF)

www.skogsmastareforbundet.se
Lilliehöök International Magazines AB - Lime
040-40 86 80 | info@lime.nu