Lilliehöök International Magazines AB

Lime

Skånska Lantbruk

Skånska Lantbruk utges av Hushållningssällskapet Malmöhus och Hushållningssällskapet Kristianstad till deras medlemmar.
Tidningen innehåller ett rikt urval av rådgivningsartiklar och sammanställningar från fältförsöksverksamheten. Reportage och information om trädgård, mat och hälsa samt reportage från Hushållningssällskapens verksamheter ingår också.

Skånska Lantbruk har en upplaga på 6.000 ex och utkommer med 5 nr per år. Varje nummer har ett specifikt tema, mer om dessa teman finns att läsa i Prislistan nedan.


Ladda ned annonsprislista 2018 (PDF)

Hushållningssällskapet Skåne

Tillbaka >>

Lilliehöök International Magazines AB - Lime
040-40 86 80 | info@lime.nu