Lilliehöök International Magazines AB

Lime

Show Jumping

Hopphästklubben har startat en tidning med utgivning fem gånger per år.
Tidningen är främst ett kunskapsforum som förmedlar fakta om allt från avel, utfodring, veterinärmedicin till träning och banbyggnad. En mängd internationella auktoriteter inom hoppsporten kommer till tals. Även strategiska och juridiska frågor belyses.
Tidningen är också ett debattforum där kända ryttare, tränare och uppfödare för fram sina åsikter. Här kan vi presentera de bästa ryttarna och på så sätt öka möjligheten för hästägare och uppfödare att placera sina hästar. De nordiska hopphingstar som uppnår Hopphästklubbens listningskriterier presenteras liksom hopphästar som säljs på olika auktioner.


Ladda ned annonsprislista 2015 (PDF)

Advertising rates 2015 (PDF)

www.hhklubben.se


Tillbaka >>

Lilliehöök International Magazines AB - Lime
040-40 86 80 | info@lime.nu