Lilliehöök International Magazines AB

Lime

Rena Rum

Välkommen till Nordens ledande branschtidning om renhet, hygien och renrumsteknik. Tidningen RenaRum är en web-baserad tidning som distribueras ut till våra prenumeranter via e-post. Tidningen utkommer tio gånger per år och trycks samt delas ut i pappersformat i samband med våra två årliga evenemang - Nordic Hygienen Expo och Tema Renrum. Att prenumerera på branschtidningen RenaRum är kostnadsfritt och du anmäler dig enkelt med din mailadress via hemsidan, renforum.se .

Lilliehöök International Magazines AB - Lime
040-40 86 80 | info@lime.nu