Lilliehöök International Magazines AB

Lime

Nordisk Nutrition

Nordisk Nutrition är en informationskälla för dig som i din yrkesroll använder dig av eller informerar om ny kunskap inom nutritionsområdet. Nordisk Nutrition är också kanalen för dig som vill kommunicera med intresserade och aktiva inom mat och hälsa.

Bakom tidningen står SNF Swedish Nutrition Foundation, som bland annat har till uppgift att förmedla forskningsresultat inom näringslära för praktisk tillämpning i produktutveckling och marknadsföring.

Innehållet präglas av aktuella forskningsresultat, sammanfattningar av vetenskapliga artiklar, översikter inom olika sakområden och aktuella frågor, referat från seminarier och konferenser, nyhetsnotiser, debatt och ett kalendarium som speglar kommande aktuella händelser.

Tidningen kommer ut med tre nummer 2017.

www.nordisknutrition.se


Tillbaka >>

Lilliehöök International Magazines AB - Lime
040-40 86 80 | info@lime.nu