Lilliehöök International Magazines AB

Lime

Lantmästaren

Sveriges Lantmästarförbund verkar för att Lantmästarutbildningen på Alnarp ligger i tiden, utvecklas och anpassas till marknadens behov. Förbundet påverkar även möjligheterna till vidareutbildning och fortbildning för utexaminerade lantmästare. Förbundet ansvarar för varumärket ”Lantmästare” och verkar aktivt för att traditionerna vid campus Alnarp vårdas och kontinuerligt förbättras. Förbundet håller ett aktuellt medlemsregister över utexaminerade lantmästare och ger ut en medlemsmatrikel vart annat år.

Förbundet arrangerar en Lantmästarhelg varje år inklusive stämma, delar ut priset Årets Lantmästare, delar ut stipendier, stöttar studentkåren och är aktivt i utbildningsfrågor inom SLU. Ekonomiskt stöttar förbundet KCF, Kompetenscentrum Företagsledning, för att lantmästarstudenterna ska erhålla relevant utbildning i inom detta ämnesområde.

Medlemstidningen Lantmästaren ges ut fem gånger per år och den innehåller artiklar och reportage om lantmästare i olika företag, organisationer och som entreprenörer i egna företag. Tidningen bevakar utbildningen på Alnarp, studentkårens aktiviteter samt är ett forum för kontakter inom kamratkretsen. Mycket av det som berör lantmästare, finns att hitta i tidningen.

Tidningen grundades år 1937 och har kommit ut kontinuerligt fyra eller fem gånger på år sedan dess.


Ladda ned annonsprislista 2018 (PDF)

www.lantmastarforbundet.org


Tillbaka >>

Lilliehöök International Magazines AB - Lime
040-40 86 80 | info@lime.nu