Lilliehöök International Magazines AB

Lime

Lantbrukets Affärer Mjölk

Vid fem tillfällen under 2018 ger vi ut Lantbrukets Affärer Mjölk, en specialtidning med inriktning på mjölk och mjölkföretagande. Den är självklart fri och oberoende som modertidningen med samma fokus på ekonomi och management. Tidningen distribueras till alla lantbruk i Sverige som har 50 mjölkkor eller fler.

Tillhör du dem som har färre kor eller inga kor alls men ändå vill ha tidningen, skickar du ett mail med rubriken LA Mjölk till prenumeration@lime.nu som innehåller ditt namn och adress. Du som är prenumerant på Lantbrukets Affärer måste anmäla ditt intresse om du vill ha tidningen.


Ladda ned annonsprislista 2018 (PDF)
 

Tillbaka >>

Lilliehöök International Magazines AB - Lime
040-40 86 80 | info@lime.nu