Lilliehöök International Magazines AB

Lime

Lantbrukets Affärer

Lantbrukets Affärer som är en helt fristående och oberoende tidning, ägs av LIME via dotterföretaget Tejarps Förlag. Lantbrukets Affärer lever och verkar under samma villkor som sina läsare och annonsörer.

Vi vet vad vi talar om när vi beskriver företagandets villkor i Sverige. Vi är oberoende och behöver därför inte väja för sanningen, hur obehaglig den än må vara. Våra krönikörer har ”råkoll på läget” eftersom de varje dag är verksamma i jordbrukets verklighet.

Upplagan är 3.800 ex och tidningen kommer ut tolv gånger per år.


Ladda ned annonsprislista 2018 (PDF)

www.lantbruketsaffarer.se


Tillbaka >>

Lilliehöök International Magazines AB - Lime
040-40 86 80 | info@lime.nu