Lilliehöök International Magazines AB

Lime

Charolaistidningen

Charolaistidningen är en medlemstidning för Svenska Charolaisföreningen och utkommer med 4 nr per år.

Samtliga nummer har en upplaga på 2.500 ex och sänds till medlemmar samt till korsningsbesättningar.

Tidningen skriver om bl. a. avelsfrågor, aktuellt på marknaden och reportage om medlemmarna.

Ladda ned annonsprislista 2018 (PDF)

www.charolais.nu 

Tillbaka >>

Lilliehöök International Magazines AB - Lime
040-40 86 80 | info@lime.nu