Lilliehöök International Magazines AB

Lime

Arvensis

Tidningen Arvensis ges ut av HIR Skåne AB, Hushållningssällskapen i Skåne, Skaraborg, Östergötland, Kalmar-Kronoberg-Blekinge, Halland, Västmanland, HS Konsult och Växa Sverige. Arvensis vänder sig till dig som vill ligga i främsta ledet och är i behov av bra beslutsunderlag och effektiv kompetenshöjning inom lantbruk. Det unika med Arvensis är att våra skribenter är HIR-rådgivare som har ett stort kontaktnät och dagligdags för strategidiskussioner med  lantbrukare över hela landet. Arvensis ger dig granskad och komprimerad kunskap, även med internationell utblick. Här finns det senaste inom växtodling, ekonomi och marknad med konkreta råd för ett lönsamt lantbruksföretagande. Med Arvensis kan du bli en ännu mer

Lilliehöök International Magazines AB - Lime
040-40 86 80 | info@lime.nu