Lilliehöök International Magazines AB

Lime

Agronomen

Tidningen Agronomen ges ut av Agronomförbundet och utkommer fyra gånger per år. Den vänder sig till agronomer, agronomstudenter och alla som är intresserade av frågor som rör utbildningen och professionen. Tidningen innehåller allt från reportage om agronomer och information från styrelsen till artiklar om aktuella agronomfrågor. Tidningen som produceras av Lime AB ingår i medlemsavgiften till Agronomförbundet och dess innehåll planeras av ett redaktionsråd som utses av Agronomförbundets styrelse. Kontakta gärna Lime eller redaktionsrådet om du vill annonsera, skriva ett inlägg eller en artikel i tidningen! Du kan även prenumerera på tidningen genom att anmäla dig på Agronomförbundets hemsida, www.agronomforbundet.se

Agronomförbundet är en delförening (professionsförening) inom Naturvetarna, vars syfte är att lyfta fram och marknadsföra agronomer. För detta behövs ett gediget nätverk och en sammanhållning inom agronomkåren. Agronomförbundet arbetar för  att agronomutbildningen ska hålla en fortsatt hög kvalitet och utvecklas i takt med samhällets behov av kompetens inom professionen. Detta för att agronomers kunskap och kompetens även i fortsättningen ska vara eftertraktad och användbar både nationellt och internationellt. Varje år delar förbundet ut priset Årets agronom, Sven Johan Perssons arbetsmiljö-stipendium och stipendier ur Axel Adlers fond.
Agronomförbundet representerar svenska agronomer i CEDIA vilket är en organisation för agronomer från hela Europa.

Ladda ned annonsprislista 2018 (PDF)
Lilliehöök International Magazines AB - Lime
040-40 86 80 | info@lime.nu