Lilliehöök International Magazines AB

Lime

Tejarps Förlag AB

Förlaget ägs av LIME till 70% och av Cultimedia Information till 30%. Sju tidningar ägs och ges ut av Tejarps Förlag, det är Lantbrukets Affärer, Viola, Lantbrukets Affärer Mjölk, Tidskriften Landskap, Svenska Livsmedel, Viola Potatis och AktivSchweden (en turisttidning som distribueras i Tyskland).

  • LA1605
  • VI1606
  • LAM1602
  • TL1604
  • SL1602
  • VIP1603
  • Aktivschweden2016
Lilliehöök International Magazines AB - Lime
040-40 86 80 | info@lime.nu