Lilliehöök International Magazines AB

Lime

Pressmeddelanden

2014-12-23

Agneta 216Ny chefredaktör på Lantbrukets Affärer

Vi närmar oss ett nytt år med många nya utmaningar. Det är turbulent i vår bransch men på Lantbrukets Affärers redaktion blir det inga nedskärningar, snarare tvärtom. Vi får alltfler bekräftelser på att vår tidning är viktig och till stor nytta för lantbruksföretagarna. Det f­aktum att vi är helt fristående och obundna tilltalar våra läsare.


En förändring vill jag dock delge er, det är att jag ­p­erson­ligen lämnar posten som chef­redaktör för Lantbrukets Affärer. Anledningen är att jag har en alldeles för hög arbets­belastning och behöver delegera mina uppgifter. Det blir min make Lennart Wikström som tar över från och med nyår. Detta innebär att han tar hand om det redaktionella innehållet och håller i alla kontakter med både skribenter och läsare. Alla synpunkter på tidningens innehåll och eventuella debattinlägg skickas till honom.

Lennart som är växtodlings­agronom har en gedigen kun­skap inom både ­forskning, utveckling, odling och ­marknad. Därtill kommer många års erfarenhet som redaktör för f­lera olika ­tidningar. Han är även utbildad miljöstrateg och har ­erfarenhet av både projektledning och styrelsearbete. Det är Lennart som svarar för alla de statistiska bearbetningar som många av tidningens slutsatser grundar sig på.
Lennart 216
Själv blir jag kvar som ­ansvarig utgivare och ­svarar därmed för att den ­sista kvalitets­kontrollen över ­tidningens innehåll och språk blir genomförd. Min ­krönika, som verkar uppskatta­s av många, blir kvar. En stor del av marknadsaktiviteterna, det vill säga det vi gör för att befästa tidningens ställning och sälja in den till nya läsare, ligger också på mitt bord.

Tillsammans med Råvaru-SM, som presenteras längre fram i denna tidning, ska bytet av chefredaktör ge oss en p­ositiv kick inför det nya året!

Agneta Lilliehöök

 

Lilliehöök International Magazines AB - Lime
040-40 86 80 | info@lime.nu