Lilliehöök International Magazines AB

Lime

LIME AB är ett förlag som arbetar med facktidningar i flera olika branscher
främst lantbruk, trädgård och livsmedel. Vi utför försäljning av annonser,
produktion annonsmaterial samt hela tidningsproduktioner dvs layout och
formgivning. LIME AB har även det redaktionella ansvaret för många av
tidningarna. Bland tidningarna kan nämnas; Jaktjournalen, Lantmästaren,
Svensk Frötidning, Agronomen, Skånska Lantbruk, m fl.
Vårt dotterbolag Tejarps Förlag AB ger ut egna facktidskrifter, bland dem kan
nämnas Lantbrukets Affärer, Viola Trädgårdvärlden, Viola Potatis,
Svenska Livsmedel och Tidskriften Landskap.


Lilliehöök International Magazines AB - Lime
040-40 86 80 | info@lime.nu